Budi ja 1 sat

Osnovni cilj akcije je da djelatnici javnih službi, njihovi nadređeni te predlagatelji zakonskih odredbi dobiju uvid kako se osjećaju gluhoslijepe osobe, koje su njihove prepreke u komunikaciji, kretanju te kolika je nužnost uvođenja osnova o načinima ophođenja s gluhoslijepim osobama u edukaciju osoblja javnih tijela.

Građanska akcija provodi se zahvaljujući financijskoj podršci Regionalne zaklade za lokalni razvoj “Zamah” u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.Moj grad

 Ciljevi programa:

  • poticanje i razvoj komunikacije, socijalizacije
  • poticanje stvaralaštva, kreativnosti i pismenog izričaja gluhoslijepih osoba
  • senzibilizacija šire javnosti o gluhosljepoći i kulturi gluhoslijepih osoba
  • razmjena osobnih iskustva i artikuliranje specifičnih problema gluhoslijepih osoba

Program literalnih radionica kroz koje gluhoslijepe osobe razvijaju svoj osobni identitet u kreativnom i stvaralačkom smislu te se uče nositi sa različitim svakodnevnim problemima. Bolje razumijevajući sebe, i svijet oko sebe, ujedno doprinose približavanju kulture gluhoslijepih osoba široj zajednici.

Program se provodi uz financijsku podršku Grada Zagreba.


Dnevni centar za edukaciju i rehabilitaciju

Opći cilj:

Osigurati aktivno sudjelovanje i integraciju gluhoslijepih osoba u društvu

Posebni ciljevi:

  • osnažiti gluhoslijepe osobe razvijanjem samosvijesti, samopoštovanja i samopouzdanja
  • potaknuti samoodlučivanje i samoorganizaciju vremena i aktivnosti
  • potaknuti komunikaciju i socijalizaciju
  • poboljšati kvalitetu života gluhoslijepih osoba

Program se provodi kroz škole neovisnog življenja, edukacije, savjetovanja, kreativne i likovne radionice, radionice pružanja informacija i novosti te sportsko-rekreativne aktivnosti.

Program se provodi uz financijsku podršku Grada Zagreba.


Pružanje podrške u kretanju i komunikaciji za gluhoslijepe osobe

Cilj programa je osigurati pružanje usluga u komunikaciji i kretanju za gluhoslijepe osobe te stvaranje uvjeta za osiguravanje potpune i aktivne participacije gluhoslijepih osoba s područja Zagrebačke županije

Program se provodi uz financijsku podršku Zagrebačke županije.


Obrazovni prevoditelj za mlade gluhoslijepe osobe 2013. - 2015.

Cilj programa je osiguravanje pružanja podrške u komunikaciji, primanju informacija i kretanju za predsjednicu Udruge i mlađe korisnike pri formalnom i neformalnom obrazovanju s ciljem jačanja njihovih osobnih potencijala te njihovog osnaživanja u borbi za priznatost iprava gluhoslijepih osoba.

Program se provodi uz financijsku podršku Ministarstva socijalne politike i mladih.