♥ Naši donatori 2016.

Hvala vam!

Pravnim osobama, prema Zakonu o porezu na dobit (NN177/04), čl.7.,st.7., za iznos donacije do 2% iznosa prihoda prethodne godine smanjuje se porezna osnovica.

Privatne osobe prema Zakonu o porezu na dohodak (NN177/04) čl.36., st.27. mogu uvećati osobni odbitak za iznos donacije doznačene na žiro-račun, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak.