“Budući koncepti poslovne sposobnosti u zakonodavstvu RH“

Predstavnici UGsO Zagreb sudjelovali su na međunarodnoj konferenciji “Budući koncepti poslovne sposobnosti u zakonodavstvu RH“ koju je organizirala “Udruga Sjaj” u sklopu projekta koji provodi u suradnji sa partnerima iz Republike Irske, Srbije, Bosne I Hercegovine, Kosova i Turske, a odnosi se na razvoj zakonodavstva u kontekstu čl. 12. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom – jednakost pred zakonom.

Više o samoj konferenciji i predavanjima koja su održana možete saznati na stranici:  http://www.sjaj.hr/odrzana-konferencija-o-poslovnoj-sposobnosti/#more-794