Izmjene zakona o doplatku za djecu

Novi Zakon o doplatku za djecu stupio je na snagu 01. rujna 2015.godine i prema njemu roditelji djece s težim ili teškim invaliditetom mogu dobiti doplatak za djecu i nakon navršene 27.godine života, sve dok postoji teže oštećenje zdravlja djeteta. Roditelji koji su izgubili pravo na doplatak za djecu s težim oštećenjem zdravlja utvrđenim prema posebnim propisima zbog navršenih 27 godina života, mogu ponovno podnijeti zahtjev i dobivati doplatak za djecu sve dok postoji teže oštećenje zdravlja. Nalaz i mišljenje o vrsti i težini invaliditeta donosi Jedinstveno tijelo vještačenja. Postupak vještačenja pokreće područna služba/ured Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Detaljnije informacije možete neći na internetskoj stranici HZMO ili saznati pozivom na info telefone 01/4595-011 ili 01/4595-022.