Literalne radionice

Za članove udruge aktivna je radionica kreativnog izražavanja i samopredstavljanja na temu: Moj kvart. Kako najbolje predstaviti svoj kvart na osobnoj razini - što meni znači i pruža moj kvart te kako ga predstaviti na razini turističkog vodiča - po čemu je kvart prepoznatljiv, poseban.  Slušamo, pričamo, komentiramo, skiciramo… i od jedne po jedne priče, dobijemo zbirku! Skupljene radove objaviti ćemo na kraju ciklusa ovogodišnjih radionica u zbirci pod istim naslovom: Moj kvar.