Budi ja 1 sat

Započela je provedba građanske akcija “Budi ja 1 sat” kojom se pozivaju djelatnici javnih službi, njihovi nadređeni te predlagatelji zakonskih odredbi da dožive gluhosljepoću te tako dobiju uvid kako se osjećaju gluhoslijepe osobe, koje su njihove prepreke u komunikaciji, kretanju.

Akcija će se održavati u nizu javnih, državnih i gradskih ustanova a prvo održavanje bilo je u Policijskoj upravi u Petrinjskoj ulici.

Više o tome možete vidjeti na ovom linku:

http://zagrebacka.policija.hr/MainPu.aspx?id=219613

 

Građanska akcija provodi se zahvaljujući financijskoj podršci Regionalne zaklade za lokalni razvoj “Zamah” u sklopu decentraliziranog modela financiranja Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva

logoi.png