Seminar “Ništa o nama bez nas”

U organizaciji Saveza Dodir održan je dvodnevni seminar na temu važnosti samozastupanja osoba s gluhosljepoćom. Voditeljica seminara bila je dr.sc. Sanja Tarczay. Seminar su pratili gluhoslijepi predstavnici iz svih lokalnih udruga te zaposlenici istih. Našu udrugu zastupa 6 predstavnika, dok su iz Splita i Osijeka stigli po tri, a iz Varaždina i Lovrana po jedan.. Svi prisutni su izrazili želju da se ovakvi seminari organiziraju češće jer se na njima stječu dragocjena nova znanja i iskustva.