FloraArt 2017.

Gluhoslijepe osobe posjetile su izložbu cvijeća na Bundeku. Izazov svakom intervenoru prenjeti što vidi svome gluhoslijepom korisniku. No, već ga interes korisnika usmjerava detaljima koje će više pobliže opisati. Zahvalni na suhom danu i ne prevelikoj gužvi, svima je godila šetnja.