Predavanje na Veleučiliuštu Velika Gorica

Veleučilište Velika Gorica ponovo nas je ugostilo na poziv dr. Branislave Resanović kako bismo održali predavanje za novu generaciju optometrista. Studentima je održana edukacija o gluhosljepoći s naglaskom na socijalni segment tog stanja, te im je ponuđena igra loptom dok nose naočale za simulaciju oštećenja vida i slušalice za prikrivanje buke. Nakon toga tema za raspravu bila je otvorena. S nadom očekujemo da će ovi budući stručnjaci znati  pristupiti, napraviti trijažu i pravilno usmjeriti svakog građanina kod kojeg postoji sumnja na gluhosljepoću.