Senzibilizacija djece biciklista

Udruga provodi projekt „Gluhoslijepe osobe i biciklisti zajedno u pješačkim zonama - senzibilizacija djece biciklista“ u dvadesetak osnovnih škola iz 12 gradova. S partnerima na projektu Sindikatom biciklista, djeci približujemo pojam ranjivih skupina pješaka i važnost njihovog pravilnog i pristojnog kretanja na biciklu. Kako se gluhosljepoća na osobi ne vidi izvana, djeci smo zornije htjeli pojasniti pojam kroz upotrebu naočala za simulaciju oštećenja vida i slušalica za prikrivanje buke. U školama koje obilazimo, nalazimo velik interes djece. Zahvaljujemo Ministarstvu unutarnjih poslova što je prepoznalo kvalitetu ovog projekta te nas financijski podržalo u sklopu Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa RH 2011-2020. godine.