Naše maske

Ove godine doskočili smo našim članovima, kojima se ne da više preoblačiti u šašave kostime, tako što smo im ponudili kreativan, a mirniji oblik maškaranja. Dobili su u zadatak oslikati svoju masku. Nije bilo važno koliko tko vidi, koje se boje slažu, a koje ne. Bitno je da se mašta probudi i da se nešto novo radi. Rezultat su bile šarene, vesele maske koje su nas razveselile. Dale nam čak nove ideje. Kao nagrada za ovogodišnji trud, članovi su se osladili krafnama!