♥ Naši donatori 2017.

Hvala vam!

Pravnim osobama, prema Zakonu o porezu na dobit (NN177/04), čl.7.,st.7., za iznos donacije do 2% iznosa prihoda prethodne godine smanjuje se porezna osnovica.

Privatne osobe prema Zakonu o porezu na dohodak (NN177/04) čl.36., st.27. mogu uvećati osobni odbitak za iznos donacije doznačene na žiro-račun, do visine 2% primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena godišnja porezna prijava i utvrđen godišnji porez na dohodak.


Baterije Zagreb

Bontech Research Co

Chipoteka

Dinara

Gala d.o.o.

Jamnica

Luneta d.o.o.

New Bakery d.o.o.

Pekara Dubravica

PPK, karlovačka mesna industrija d.d.

Slastice Andrić

Torterie Macaron

Vincek

Vrutak d.o.o.