Osnovni ciljevi udruge

Osnovni cilj udruge je osobe s gluhosljepoćom aktivno i potpuno uključiti u u sve tijekove svakodnevnog života lokalne zajednice kroz prevladavanje audio-vizualnih zapreka sa kojima se gluhoslijepe osobe suočavaju u svakodnevnom životu kroz razvoj njihovih znanja i vještina u sklopu individualno koncipiranih edukacijskih i rehabilitacijskih programa za svu dob.

 

Svrha i područje djelovanja:

Udruga provodi integrirajuću strategiju protiv socijalne depriviranosti i isključenosti osoba s gluhosljepoćom Grada Zagreba i okolnih županija te djeluje na područjima:

a/ socijalne skrbi (pružanje podrške korisnicima u ostvarivanju osnovnih egzistencijalnih potreba i podizanju kvalitete života, sprečavanja socijalne isključenosti i deprivacije, pružanja psihosocijalne pomoći osobama s gluhosljepoćom i članovima njihovih obitelji)

b/ odgoja i obrazovanja (provođenje specifičnih edukacijsko-rehabilitacijskih radionica za djecu, mlade i odrasle osobe s gluhosljepoćom)

c/ kulture (razvoj i njegovanje kulture gluhoslijepih osoba kroz poticanje razvoja kreativnih potencijala osoba s gluhosljepoćom)

d/ šport i rekreacija (organizacija slobodnog vremena i rekreativnih aktivnosti)

 

Djelatnost udruge, sukladno Statutu

  • otkriva, evidentira i okuplja gluhoslijepe osobe na području Grada Zagreba i zagrebačke županije te okolnih županija
  • osigurava edukaciju, radnu terapiju i socijalizaciju gluhoslijepih osoba
  • osigurava pomoć gsluhoslijepim osobama u okvirima mogućnosti
  • uključuje gluhoslijepe osobe u rad udruge

DSC00695.jpg

Mi smo udruga gluhoslijepih osoba Zagreb.